ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
11.90€
1 سال
11.90€
1 سال
11.90€
1 سال
.net
13.90€
1 سال
13.90€
1 سال
13.90€
1 سال
.org
10.90€
1 سال
10.90€
1 سال
10.90€
1 سال
.locais.net
0.01€
1 سال
N/A
N/A
.pt
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.name
9.19€
1 سال
9.19€
1 سال
9.19€
1 سال
.info
11.90€
1 سال
11.90€
1 سال
11.90€
1 سال
.tv
27.90€
1 سال
27.90€
1 سال
27.90€
1 سال
.biz
9.49€
1 سال
9.49€
1 سال
9.49€
1 سال
.com.pt
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.es
11.00€
1 سال
11.00€
1 سال
11.00€
1 سال
.eu
10.90€
1 سال
10.90€
1 سال
10.90€
1 سال
.cc
20.90€
1 سال
20.90€
1 سال
20.90€
1 سال
.us
7.90€
1 سال
7.90€
1 سال
7.90€
1 سال
.mobi
24.60€
1 سال
24.60€
1 سال
24.60€
1 سال
.cn
20.90€
1 سال
20.90€
1 سال
20.90€
1 سال
.pl
17.60€
1 سال
17.60€
1 سال
17.60€
1 سال
.it
21.53€
1 سال
21.53€
1 سال
21.53€
1 سال
.co.uk
6.90€
1 سال
6.90€
1 سال
6.90€
1 سال
.org.pt
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.edu.pt
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.bz
20.90€
1 سال
20.90€
1 سال
20.90€
1 سال
.xxx
89.00€
1 سال
89.00€
1 سال
89.00€
1 سال
.fr
13.90€
1 سال
13.90€
1 سال
13.90€
1 سال
.co.ao
220.00€
1 سال
220.00€
1 سال
220.00€
1 سال
.asia
14.90€
1 سال
14.90€
1 سال
14.90€
1 سال
.de
8.90€
1 سال
8.90€
1 سال
8.90€
1 سال
.in
9.19€
1 سال
9.19€
1 سال
9.19€
1 سال
.ua
60.00€
1 سال
60.00€
1 سال
60.00€
1 سال
.me
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.no
15.20€
1 سال
15.20€
1 سال
15.20€
1 سال
.se
17.11€
1 سال
17.11€
1 سال
17.11€
1 سال
.fi
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.dk
14.40€
1 سال
14.40€
1 سال
14.40€
1 سال
.shoes
22.70€
1 سال
22.70€
1 سال
22.70€
1 سال
.nl
12.40€
1 سال
12.40€
1 سال
12.40€
1 سال
.is
55.00€
1 سال
55.00€
1 سال
55.00€
1 سال
.uk
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.vision
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
.cool
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
.guru
39.90€
1 سال
39.90€
1 سال
39.90€
1 سال
.wine
39.00€
1 سال
39.00€
1 سال
39.00€
1 سال
.top
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.ch
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.be
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.de.com
19.00€
1 سال
N/A
19.00€
1 سال
.academy
28.00€
1 سال
28.00€
1 سال
28.00€
1 سال
.education
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.world
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
.digital
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
.today
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.furniture
35.00€
1 سال
35.00€
1 سال
35.00€
1 سال
.do
60.00€
1 سال
60.00€
1 سال
60.00€
1 سال
.shop
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
.io
44.90€
1 سال
44.90€
1 سال
44.90€
1 سال
.cd new!
49.00€
1 سال
99.00€
1 سال
49.00€
1 سال
.online
39.00€
1 سال
39.00€
1 سال
39.00€
1 سال
.global
69.00€
1 سال
69.00€
1 سال
69.00€
1 سال
.agency
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains